Dark_png

GDPR

Samtycke till behandling av personuppgifter.
När du delar med dig av dina personuppgifter tex namn, e-post och telefonnummer ger du ditt samtycke till behandling av personuppgifter enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL” och EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”
Den information som ni skickar till oss använder vi endast till kommunikation med Er som kund. Inga uppgifter blir utlämnade vidare till andra företag för behandling.

Personuppgifter enligt Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/rattslig-grund-for-personuppgiftsbehandling/) sparas för hantering av kundrelation.

Vill du veta mer?
Läs om cookies hos Post och telestyrelsen och information om GDPR hos Datainspektionen.

Vad har vi registrerat hos oss?
Kontakta oss för mer information - Alternativt avregistrering