Dark_png


erfarenhet och ett tränat öga
 

"Att ansöka om förhandsbesked och bygglov kräver kunskap om Plan- och bygglagen, Miljöbalken, översiktsplan för området där byggnation planeras samt möjlig detaljplan. Utöver detta krävs även erfarenhet och ett tränat öga. 
Baratomter skall bistå med detta och hjälpa till att ta fram många byggklara tomter."

- Grundare Håkan Engsfelt 


 


Från råmark till färdiga tomter
Vi på Baratomter jobbar med allt från råmark till färdiga tomter. Baratomter.se ägs av en koncern som har erfarenhet och kompetens att kunna driva projekt från idéstadiet till färdiga bostadsområden.

Bolaget bakom sajten har byggbar mark och nära samarbeten med stora aktörer på marknaden.

Har du mark som du vill sälja så är du välkommen att höra av dig till oss.

- Avstyckning 
- Detaljplan

Baratomter.se har ett samarbetar med A-hus. 

Större delen av våra tomter är  byggklara tomter som är budna till A-hus. 

Kika gärna in A-hus hemsida  för mer info om bolaget och husmodeller.

Kontaktperson: Nina Berg
nina.berg@a-hus.se
076 - 181 99 10