Från råmark till färdiga tomter
Vi har expertis inom exploatering av markområden och dess oftast komplexa frågor.

Vi samarbetar eller köper markområden för villabyggnation.

Till dig som markägare erbjuder vi samarbetsavtal  där vi kan hjälpa till att driva avstyckning från råmark till färiga tomter. 

- Avstyckning 
- Detaljplan


behöver du hjälp med förhands-besked?

Vi hjälper dig!


 

Att ansöka om förhandsbesked kräver kunskap om Plan- och bygglagen, Miljöbalken, översiktsplan för området där byggnation planeras samt möjlig detaljplan.

Vi hjälper dig med ansökan om förhandsbesked och kan även bistå med rådgivning och tjänster om hur du kan gå vidare om din ansökan får avslag på förvaltnings- eller nämndenivå i din byggkommun.

Baratomter.se har ett samarbetar med A-hus. 

Större delen av våra tomter är  byggklara tomter som är budna till A-hus. 

Kika gärna in A-hus hemsida  för mer info om bolaget och husmodeller.

Kontaktperson: Nina Berg
nina.berg@a-hus.se
076 - 181 99 10

Kontakta mig!

Du når oss på

hakan.engsfelt@a-hus.se
070 - 564 80 54

An torpsvägen 155

44245 Kungälv


GPS
WGS84: N 57° 53.8198', E 11° 56.0262'
Decimal: 57.897, 11.9338